chơi bài đổi tiền thật

รถรับ-ส่ง นักเรียน

สภาผู้บริโภคภาคกลาง ‘รถรับส่งนักเรียน’ ต้องปลอดภัย

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

             24 ก.ย. เวทีสภาผู้บริโภครับส่งนักเรียนปลอดภัยภาคกลาง ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคภาคกลาง สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

                 โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นักวิชาการขนส่งจังหวัดสระบุรีและสิงห์บุรี โรงเรียนนำร่อง ครูและนักเรียนของจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี และปทุมธานี

                 ผลจากสภาฯในวันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับทุกภาคส่วนในการร่วมกันเฝ้าระวังและจัดระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่นำร่องของ 5 จังหวัดภาคกลาง

                 ทั้งนี้ภายหลังเวทีสภาผู้บริโภคจบลง คณะผู้จัดงานได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างเสริมพลังให้กับผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเข้มแข็ง 3 ท่าน กรณีประสบอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเมื่อปี 2554 ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 7 ปีในการต่อสู้คดีเพื่อให้ได้รับการชดเชยเยียวยา

                 และการมอบโล่เกียรติคุณแด่ สำนักงานขนส่งจังหวัด 5 จังหวัดภาคกลาง ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนงานรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเดินทางที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

 

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập     chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập  chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

Tags: รถรับส่งนักเรียน

พิมพ์ อีเมล

game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online