มัลติมีเดี?- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?/title> <description><![CDATA[ร้องทุกข์หนึ่งครั้?ดีกว่าบ่นพันครั้ง]]></description> <link>//tiamirza.com</link> <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 12:49:41 +0700</lastBuildDate> <generator></generator> <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/categories.feed?type=rss"/> <language>th-th</language> <managingEditor>web.consumerthai@gmaifl.com (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?</managingEditor> <item> <title>เชิญชวนร่วมกิจกรร?หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอ?/title> <link>//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</link> <guid isPermaLink="true">//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</guid> <description><![CDATA[<img src="//img.youtube.com/vi/XlOQW0Af1mk/0.jpg" />]]></description> <category>ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:44:41 +0700</pubDate> </item> <item> <title>ทนงศักดิ?ศุภทรัพย?ชวนร่วมกิจกรรม &quot;หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?amp;quot; //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/201-621003-5.html //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/201-621003-5.html ทนงศักดิ?ศุภทรัพย?ชวนร่วมกิจกรรม "หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?]]> ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> Fri, 04 Oct 2019 02:43:05 +0700 มัลติมีเดี?- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?/title> <description><![CDATA[ร้องทุกข์หนึ่งครั้?ดีกว่าบ่นพันครั้ง]]></description> <link>//tiamirza.com</link> <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 12:49:41 +0700</lastBuildDate> <generator></generator> <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/categories.feed?type=rss"/> <language>th-th</language> <managingEditor>web.consumerthai@gmaifl.com (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?</managingEditor> <item> <title>เชิญชวนร่วมกิจกรร?หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอ?/title> <link>//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</link> <guid isPermaLink="true">//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</guid> <description><![CDATA[<img src="//img.youtube.com/vi/XlOQW0Af1mk/0.jpg" />]]></description> <category>ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:44:41 +0700</pubDate> </item> <item> <title>ทนงศักดิ?ศุภทรัพย?ชวนร่วมกิจกรรม &quot;หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?amp;quot; //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/200-621003-4.html //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/200-621003-4.html อรอุมา เกษตรพืชผ?พิธีกรรายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS ชว?หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอ?]]> ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> Fri, 04 Oct 2019 02:42:02 +0700 มัลติมีเดี?- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?/title> <description><![CDATA[ร้องทุกข์หนึ่งครั้?ดีกว่าบ่นพันครั้ง]]></description> <link>//tiamirza.com</link> <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 12:49:41 +0700</lastBuildDate> <generator></generator> <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/categories.feed?type=rss"/> <language>th-th</language> <managingEditor>web.consumerthai@gmaifl.com (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ?</managingEditor> <item> <title>เชิญชวนร่วมกิจกรร?หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอ?/title> <link>//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</link> <guid isPermaLink="true">//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/202-621003-ffc.html</guid> <description><![CDATA[<img src="//img.youtube.com/vi/XlOQW0Af1mk/0.jpg" />]]></description> <category>ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:44:41 +0700</pubDate> </item> <item> <title>ทนงศักดิ?ศุภทรัพย?ชวนร่วมกิจกรรม &quot;หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?amp;quot; //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/199-621003-3.html //tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/199-621003-3.html คะน้?(เจ้าของเพจฝรั่งอั่งม้อ) ชวนเดิ?- วิ่ง โครงกา?"หยุดซิ่ง..มาวิ่งกันเถอ?]]> ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> Fri, 04 Oct 2019 02:41:00 +0700 คุณแพนเค้?เขมนิ?จามิกรณ์ ชวนร่ว?งานเดิ?- วิ่ง “หยุดซิ่?.. มาวิ่งกันเถอะ?/title> <link>//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/198-621003-pan.html</link> <guid isPermaLink="true">//tiamirza.com/data-storage/multimedia/consumerthai-multimedia/video/198-621003-pan.html</guid> <description><![CDATA[คุณแพนเค้?เขมนิ?จามิกรณ์ ชวนร่ว?งานเดิ?- วิ่ง “หยุดซิ่ง... มาวิ่งกันเถอ?rdquo;<img src="//img.youtube.com/vi/kuC-8McqiGk/0.jpg" />]]></description> <category>ชวนหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอ?/category> <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 02:37:40 +0700</pubDate> </item> </channel> </rss>